Välkommen till Cortea

Vi utför byggnadsprojekt med totalentreprenad eller specifika åtaganden – alltid med utgångspunkt från den viktigaste personen i sammanhanget: beställaren.

Hållbart byggande

Utöver hög kvalitet är vår ambition att vara en förebild när det gäller hållbarhet, personalfrågor och miljö. Dessa frågor präglar hela vår verksamhet och vi tar ansvar för att vara en organisation med arbetssätt som förebygger ohälsa och skador.

Vi arbetar med bred kompetens inom bygg, renovering och förvaltning av fastigheter.

Nyligen slutfört

Lokalanpassning Stora Nygatan
I Gamla stan gjorde vi två stycken kulturrenoveringar/kontorsanpassningar i tidsenlig anda. Här fick vi visa prov på vår stora kompetens i företaget. Lokalerna blev uthyrda innan dom ens var färdigproducerade.
Beställare: Fastighets AB Cerberus 4/Trönnberg & Co
Orangeriet
En stor uppdatering av inredning i samband med att Corona hade en promotionturné. Vi har tagit fram och installerat möbler, inredning och belysning. Här byggde vi även en cool uteservering med sandstrand och allt man kan tänka sig.
Beställare: Orangeriet/Perfect Noise
Betsafe
När Betsafe hade jubileum skulle en betting-lägenhet tas fram. Då skapades denna coola lägenhet från ett gammalt förråd. Vi valde och tillverkade möbler och inredningar. I samband med jubileet lottades en weekend i lägenheten ut.
Beställare: Betsafe/Perfect Noise
Visa Fler

Ansvarsfullt
företag

Ett transparent ledningssystem för miljöarbete, samhällsengagemang, arbetsmiljö och ekonomi.

Byggmästare-
föreningen

Byggmästarföreningen tar tillvara branschens intresse och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Sveriges
Byggindustrier

Bransch- och arbetsgivarorganisation som verkar för att förbättra näringsvillkoren för hela branschen såväl som för den enskilda företagaren.

Svenskt
Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund.

UC
Klass 4

Vi har god ekonomi och är en trygg och stabil partner att göra affärer med. Vi fullföljer våra uppdrag.

Experterna på butiksdesign och ombyggnad

När du anlitat oss och projektet är utfört lämnar vi alltid erforderliga certifieringar. Vi är i övrigt väldigt noggranna med all dokumentation genom hela projektet – både i form av foton och skrift. I samband med slutbesiktning lämnar vi över en drift- och underhållspärm. Med tanke på hållbarhet lämnas denna helst i digitalt format, men kan fås utskriven vid förfrågan. Vi lämnar lagstadgade garantier på produkter och utfört arbete.

Kommentarer