Fastighetsförvaltning

Vi är en trygg partner ifråga om förvaltning av fastigheter med flexibla avtal som passar även små bostadsrättsföreningar.

För fastighetsägare och BRF:er

Vi kan verka som er totalförvaltare med allt från ekonomisk till teknisk förvaltning. Vår serviceavdelning hanterar er felanmälan och säkerställer att rätt personer utför just ert ärende med obligatorisk uppföljning. Vi upphandlar tjänster som kräver specialkompetens och för större projekt sköter vår projektavdelning allt från upphandling av konsulter till överlämnade av slutprodukt.

Exempel på tjänster inom förvaltning:

 • Teknisk översyn av er fastighet
 • Statuskontroller och åtgärdsplaner
 • Upphandling av tjänster
 • Försäkringsärenden
 • Ärendehantering av felanmälan
 • Statusbesiktningar
 • Underhållsplaner
 • Tillsyn av myndighetskrav
 • Projektledning
 • Beställarombud
 • Uthyrningstjänster
 • Allmän service

Teknisk förvaltning

Vi utför allt från statusbesiktningar till åtgärdsplaner för er fastighet. Idag har vi ett 40-tal fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsbolag som kunder. Vi har en egen serviceavdelning som hjälper till med allt från glödlampsbyten till fönsterbyten och en projektavdelning som klarar av att leda stora renoveringsprojekt.

Inom teknisk förvaltning ingår översyn av värme, vatten och ventilationssystem. Vi ser till att OVK beställs och utförs enligt myndighets- och kvalitetskrav.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning innebär att vi tar ansvar för hyresaviseringar, hantering av fakturor och betalningar samt löpande bokföring. Vi upprättar inkomst- och momsdeklarationer samt bokslut och årsredovisningar. Vi hjälper er även med årlig budgetering och likviditetsplanering för underhåll och renovering. Vi sammanställer tillsammans med den tekniska avdelningen underhålls- & åtgärdsplaner för bästa resultat.

Jour 24/7

När det händer något vill man få hjälp snabbt. Vår jour rycker ut dygnet runt årets alla dagar.

En trygghet för bostadsrättsföreningar

För bostadsrättsföreningar underlättar det att ha ett nummer att ringa för alla behov kring fastigheten. Då vet man vart man ska vända sig när det kommer till städning, reparationer, skadegörelse och underhåll.

Det är det som är vår ambition kring förvaltning, nämligen att förenkla för våra kunder. När vi tar oss an ett uppdrag tar vi reda på allt om fastigheten – vilket ytskick som används på fasaden, vilken ventilationslösning som finns i huset, vilken värmepump, vilka fönster som finns i lägenheterna o.s.v. Det gör att vi kan planera för underhåll, service och OVK-besiktningar och snabbt återställa normal funktion om det skulle krångla. Vi kan ansvara för den dagliga driften och även sköta kontakten med hyresgäster så att alla får den service de behöver och känner sig nöjda och trygga i sin vardag.

Storleken i vårt åtagande beror på kunden och de behov som finns. Vi har förmånliga avtal som omfattar de mest grundläggande kraven till kompletta fullserviceåtaganden där vi till exempel agerar ekonomisk partner och skickar hyresavier till hyresgästerna. Vi är alltid ett bollplank som man kan nyttja för att testa idéer och få förslag på förbättringar.

En styrka hos Cortea är att ryggraden i bolaget stammar från ett renodlat byggföretag. Det gör att vi som leverantör kan hålla det mesta inom organisationen även när det kommer till lokalanpassningar och förädling av exempelvis vindsutrymmen. Vi ser dock alltid till fastighetens och kundens bästa och upphandlar samtliga kontrakt och avtal. Det innebär att det inte är självklart att vår byggavdelning får kontraktet om det finns en aktör som är bättre lämpad.

Upphandlingar

Vi sköter upphandling av leverantörer med ansvar för exempelvis städ, trädgård, hissdrift och försäkringar. Vi bevakar att alla myndighetskrav följs och att besiktningar genomförs vid rätt tidpunkt.

Besiktningar

Vi genomför statusbesiktningar beträffande fasad, tak, ytskikt och installationer. Det görs med tanke på säkerhet, myndighetskrav och allmän funktionskontroll. Vidare planerar vi för kommande underhåll enligt fastighetens underhållsplan och kan budgetera för större ingrepp.

Hjälp med uthyrning av vakanta lokaler

Vi sköter uthyrning av vakanta lokaler med mäklare och 3D-visualiseringar, omförhandling av hyreskontrakt, hyresgästanpassningar, uppsägningar och avflyttningsbesiktningar. Vi förädlar även råytor till intäktsbringande lokaler, till exempel råvindar, cykelförråd och butikslokaler.

Vår egen serviceavdelning hjälper till med allt från glödlampsbyten till snöskottning och filterbyten i ventilationssystemet. För större renoverings- och byggjobb har vi en dedikerad projektavdelning.

Vi gör förvaltning smidigt, tryggt och ekonomiskt för våra kunder, oavsett storlek på fastigheten eller BRF:en.
Nicklas Nordwall, VD Cortea AB

Intresseanmälan

Hör av dig till oss så tar vi kontakt med dig och berättar mer.

Idag består vår förvaltningsdel ett 40-tal bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltningsbolag. Vi kan hjälpa dig också!

Jämför fastighetsavtal

Ange dina uppgifter i formuläret så hör vi av oss och lämnar en offert på våra tjänster. Det lönar sig att jämföra fastighetsavtal – vi ser till att du får mest valuta för pengarna.

Från de mest grundläggande avtalen till en fullserviceförvaltning med ekonomiskt ansvar – Cortea är en trygg partner i fastighetsförvaltning. Vi vill göra det enkelt och smidigt för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Vi är ett ansvarsfullt företag och värdesätter personal, miljö och hållbarhet. Läs gärna mer om vårt arbete och få en bild av vår process på Ansvarsfullt.se.

Ansvarsfullt
företag

Ett transparent ledningssystem för miljöarbete, samhällsengagemang, arbetsmiljö och ekonomi.

Byggmästare-
föreningen

Byggmästarföreningen tar tillvara branschens intresse och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Sveriges
Byggindustrier

Bransch- och arbetsgivarorganisation som verkar för att förbättra näringsvillkoren för hela branschen såväl som för den enskilda företagaren.

Svenskt
Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund.

UC
Klass 4

Vi har god ekonomi och är en trygg och stabil partner att göra affärer med. Vi fullföljer våra uppdrag.