Tjänster inom bygg och förvaltning

Vi utför byggnadsprojekt med totalentreprenad, utförandeentreprenad eller partnering.

Experter på butiksdesign

Vi är anlitade av några av Sveriges största kedjor tack vare vår förmåga att snabbt få en ny enhet i drift. Utöver butiker, caféer och restauranger bygger vi om kontor, vindar och källare efter önskemål.

Med oss som totalentreprenör har du en projektledare genom hela projektet och full dokumentation enligt vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Läs gärna vår verksamhetsbeskrivning kring vad du kan förvänta dig av ett samarbete med oss.

För fastighetsägare

Vi hjälper både små och mellanstora fastighetsägare, utan extra kostnader i form av dyra mellanhänder. Vi gör allt från stambyten, lokalanpassningar, badrumsrenoveringar till lägenhetsuppdateringar. Idag har vi ca 30–40 kunder som är fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsbolag. Vi har en egen serviceavdelning som kan hjälpa till med allt från glödlampsbyten till dörrbyten och vi har en projektavdelning som klarar av att leda stora renoveringsprojekt.

Hyresgästanpassningar

Vi kan hjälpa dig handikappanpassa lägenheter, renovera lägenheter och skapa nya av vindsförråd eller källare – inklusive förslag på utformning.

Renoveringar

Att bygga om och förändra befintliga lokaler är en del av vår kärnverksamhet. 

Vi har byggt om de flesta sorters utrymmen, från badrum till storskaliga lokalanpassningar och uppemot hundra butiker. Vi älskar att se en tom yta förvandlas till ett trendigt café eller en uppskattad arbetsmiljö.

Vi har ett eget snickeri där vi förbereder hyllor, skåp och kassadiskar så att vi snabbt kan flytta in efter genomförd renovering. Vår arbetsmetod är mycket effektiv och innebär ett friktionsfritt projekt från start till slut.

Renoveringar av lägenheter, kontor och detaljhandeln. Vi jobbar med kommunal såväl som privat sektor.

Ansvarsfullt
företag

Ett transparent ledningssystem för miljöarbete, samhällsengagemang, arbetsmiljö och ekonomi.

Byggmästare-
föreningen

Byggmästarföreningen tar tillvara branschens intresse och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Sveriges
Byggindustrier

Bransch- och arbetsgivarorganisation som verkar för att förbättra näringsvillkoren för hela branschen såväl som för den enskilda företagaren.

Svenskt
Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund.

UC
Klass 4

Vi har god ekonomi och är en trygg och stabil partner att göra affärer med. Vi fullföljer våra uppdrag.

Bostadsrättsföreningar

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med avtal kring förvaltningsservice utan dyra mellanhänder. 

Vi gör allt från stambyten, lokalanpassningar och badrumsrenoveringar till lägenhetsuppdateringar. Idag består Corteas förvaltningsdel av drygt 40 bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltningsbolag. Vi har en egen serviceavdelning som kan hjälpa till med allt från glödlampsbyten till dörrbyten och en projektavdelning som klarar av att leda stora renoveringsprojekt.

Exempel på tjänster för bostadsrättsföreningar:

  • Stambyten
  • Fönsterbyten
  • Hyresgästanpassningar
  • Försäkringsskador i lägenheter
  • Relining
  • Förvaltning/allmän service

Vill ni ha referenser från bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och tekniska förvaltare som vi har jobbat med tidigare, ta kontakt med oss. Vi delar vi gärna med oss av det vid förfrågan.

Vår egen serviceavdelning kommer snabbt ut och hjälper till med allt från glödlampsbyten till reparationer.

Butiker

Att förvandla en råyta till en blomstrande butik eller till ett café är något som vi alltid brunnit för. 

Att få vara med att medverka till förvandlingen från grå betong till träpaneler, bardiskar, butikshyllor och mysiga kundvänliga miljöer är för oss ett privilegium. Vi har mångårig erfarenhet av just butiks- och restaurangbyggnationer samt avtal med flera stora kedjor när det gäller både nybyggnation och service- och underhåll. Vi ser till att det löper smidigt, från första skissen till invigningsdagen. 

Vi kan åta oss att sköta hela projekt från idé till färdig miljö, inklusive inköp av möbler, snickerier, inredning, belysning och utsmyckning av väggarna. Har ni egna visioner arbetar vi efter era önskemål. I det fall ni önskar ett komplett koncept arbetar vi med inredningsarkitekter och designbyråer som förverkligar dina drömmar.

Espresso House tillhör ett av våra längsta samarbeten. Under 2016 hann vi driftsätta 15 nya enheter runtom i landet.

Koncept

Vi är gärna er partner i konceptutveckling och kan ta fram allt från grafisk profilering till möblemang och inredning utifrån befintlig profilering.

Med vår erfarenhet av butiksbyggnation för några av Sveriges största kedjor vet vi hur vi får butiker och caféer på plats oavsett läge. Vi har med detta också ovärderlig kunskap kring effektiv placering av bänkar, hyllor och kök för en verksamhet där många rör sig samtidigt, exempelvis ett restaurangkök.

Grafisk produktion

I vårt team har vi grafiker med stor känsla för färg och form, arkitekter, inredningsdesigners och kreativa personligheter med unika idéer för att lyfta ditt varumärke. Den praktiska delen, d.v.s. att förvandla visionen till objekt man kan ta på, sitta på och uppleva är vår expertis och vi har både styrka och bredd att förverkliga ett cykelrum till en sushirestaurang och vice versa.

Tillsammans med duktiga kreatörer kan vi hjälpa dig skapa ett varumärke där allt från logotyp till möblemang och inredningsdetaljer utgör helheten.

Projektledning

En av grunderna för ett lyckat projekt är stabil och kunnig projektledning som kan ta ansvar för helheten i projektet. 

Vi kan bistå med projektledning som tjänst utöver våra byggtjänster. Vi lovar ordning och reda, papper där de ska vara och uppföljning av varje åtagande. Du kan lugnt koppla av och räkna med att vi hör av oss med statusrapporter så ofta du önskar.

Erfarenhet och kontaktnät

Vi är experter på att förvandla råytor till butiker, lägenheter och restauranger. I dessa jobb har vi ofta totalentreprenaden och kan se till att delmomenten utförs i rätt ordning och utan dröjsmål. Vårt breda kontaktnät av pålitliga partners hjälper oss att slutföra projekten enligt tidsplan och budget.

Projektledning som tjänst

Har du egna leverantörer men svårt att få ihop helheten kan du anlita oss som projektledare. Vi sätter upp tidsplan, kommunicerar med aktörer, kommun och relevanta institutioner för att föra projektet i hamn så friktionsfritt det bara går.

En vanlig orsak till problem i byggprojekt är att delmoment planeras in långt i förväg med stor optimism. Det kan bero på oerfarenhet eller okunskap, men är en källa till irritation och ökade kostnader. Som projektledare kan vi styra upp raserade projekt, även om vi helst är med redan i planeringsstadiet och sätter upp en realistisk projektplan.

Entreprenad

När vi utför byggnationer arbetar vi under olika typer av entreprenader beroende på projektet och beställare.

Vilken form av entreprenad du vill anlita oss för är beroende på dig. Vi utför samtliga våra åtaganden med samma kvalitetstänk och service. Här nämns några av de vanligaste formerna av entreprenader.

Totalentreprenad

I en totalentreprenad berättar du för oss hur du skulle vilja ha det, lämnar ritningar och nödvändiga handlingar och låter oss ta hand om resten. Utöver snickerier kopplar vi in el, ventilation och VVS efter behov och lämnar uppdraget utfört med all dokumentation och garantier. I en totalentreprenad står vi som garant för att lösningar fungerar enligt beställning och du har lagen på din sida om något skulle vara fel.

Styrd totalentreprenad

Om du som beställare har önskemål om en viss lösning eller leverantör av material (t.ex. ett visst märke på hiss) tillämpas ibland styrd entreprenad. Då har vi som entreprenör ansvar för att leverera en helhet, men utan att ta ansvar för funktionaliteten på just dessa delar. Vår skyldighet kvarstår dock att leverera en helhet och se till att de valda materielen inte försämrar den totala funktionen.

Utförandeentreprenad

En utförandeentreprenad innebär att det är du som beställare som tar det största ansvaret för ditt byggprojekt eller renovering. Du måste se till att få bygglov från kommunen, ta in offerter från de entreprenörer som ska utföra delmomenten av ditt bygge och se över planering så att de utförs i rätt ordning. Denna entreprenadform ger dig mest frihet men innebär samtidigt en stor risk då underleverantörerna endast ansvarar för sin del.

Oavsett arbetsform lovar vi leverera enligt vår bästa förmåga och följer alltid regler enligt AB04, ABT06 respektive AB-U 07 och ABT-07. Vi utför alltid en OVK-besiktning efter utfört ventilationsinstallation och lämnar garantier på allt utfört arbete.

Partnering

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. 

Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Grundidén är att ni som byggherre tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet – att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa. 

De tre nyckelfaktorerna i partnering är:

  • Gemensamma mål
  • Gemensamma aktiviteter
  • Gemensam ekonomi

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad vi kan bidra med inom partnering.

I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa. Vår breda erfarenhet gör att vi kan bidra med mycket i dessa typer av samarbeten.